Son güncelleme tarihi: 8 Haziran 2016

İşbu Sözleşme, şirket merkezi Fecri Ebcioğlu Sokak No. 3 Etiler Beşiktaş 34340 İstanbul olan Atelier Raw Gıda Turizm Org. San. ve Tic. A.Ş. (“Atelier Raw”) ile www.atelierraw.com (“Site”) internet sitesi üzerinden alışveriş yapan üye (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamlayıp, elektronik posta adresine gönderilecek mail yoluyla üyeliğini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

İşbu Sözleşme, sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Lütfen, www.atelierraw.com adresine üye olmadan ve Site’yi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. 

Site’yi ziyaret etmek için üye olmanız gerekmemektedir. Ancak, Site içerisinden alışveriş yapmak için Üye olmanız gerekmektedir. Üye olduğunuzda Atelier Raw’un kişisel bilgilerinize ulaşmasına ve aşağıda ve Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde bu bilgilerin işlenmesine onay vermiş olursunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi birini kabul etmemekteyseniz, lütfen Site’yi kullanmayınız. Site’yi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak Üye olmanız, bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Atelier Raw, aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Üyelik ve kullanım koşullarında gerçekleşebilecek değişiklikleri Site’yi ziyaret ettiğinizde, bu sayfada da bulabilirsiniz. Atelier Raw, söz konusu değişiklikleri bildirmekle sorumlu değildir.

  1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Site, herkese açıktır. Tüm Üyeler için verilen hizmetler, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, Atelier Raw, Üye’nin Site’yi kullanmasını engelleyebilir ve aşağıdaki faaliyetlerde veya hareketlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi,

1.b. Site’de yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmasına teşebbüs edilmesi,

1.c. Üye’ye verilen ya da Üye’nin kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre vb. bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması (şöyle ki, Site’de kullanılan şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.),

1.d. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, buna teşebbüs edilmesi ve bilgilerin alınması, silinmesi veya değiştirilmesi,

1.e. Üye’nin, Atelier Raw kampanyalarının, Atelier Raw satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak, Atelier Raw’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri ile kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması ve herhangi bir şekilde Atelier Raw kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılması (şöyle ki, bu tür bir durumda, Atelier Raw kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; Üye’nin üyeliğine son verme; mesafeli satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkını haizdir.), ve

1.f. Site üzerinde Üye’ye verilen hediye çekleri ve indirimlerin satılması, internet üzerinden Atelier Raw sistemleri haricinde takas edilmesi, herhangi bir şekilde paylaşılması veya devredilmesi ve Site’nin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılması (şöyle ki; sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri Atelier Raw kendi inisiyatifinde olarak iptal etme hakkını haizdir).

  1. Site İçeriği Kullanımı

2.a. Site’de sunulan görsel ve yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Site içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır ve aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Atelier Raw’un izni olmadan link vermek kesinlikle yasaktır.

2.b. Site’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Atelier Raw’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. Atelier Raw, her türlü eleştiriye ve görüşe açıktır. Site’ye iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

  1. Üyeliğe İlişkin Sorumluluklar

3a. Site’yi ziyaret eden kullanıcıların ve Üye’lerin Site’yi kullanımlarına ilişkin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, işbu Sözleşme Madde 4 ve Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, ilgili üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

3.b. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

3.c.
 Üye, Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Atelier Raw’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

3.d. Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Atelier Raw tarafından geçici veya sürekli olarak Üye’nin siteden yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. Atelier Raw ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Atelier Raw tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Atelier Raw sorumlu tutulamaz.

3.g. Üye, Atelier Raw’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye’nin talebi üzerine Atelier Raw tarafından yapılır. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.i. Atelier Raw ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan hesaplara ait her türlü kaydın silinmesi Atelier Raw takdirindedir. Üye, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Üye’lerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.k. Site’de Üye’lere ve diğer kullanıcılara bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’lere ve kullanıcılara aittir.

3.l. Atelier Raw, işbu Sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.m. Üye’ye ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” sayfasını ziyaret ediniz.

3.n. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Atelier Raw’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Atelier Raw Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

  1. Atelier Raw’un Hak ve Yükümlülükleri

4.a. Atelier Raw, Üye’nin işbu Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve Üye’nin kişisel bilgilerinin Gizlilik Sözleşmesi uyarınca saklanacağını ve paylaşılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye’nin Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Atelier Raw ilgili Üye’nin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b.
Atelier Raw taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Atelier Raw her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, hizmetin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Atelier Raw yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.c. Üye, işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ettikten sonra kendisine Atelier Raw, Atelier Raw’a ait olan ve/veya Atelier Raw iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, Atelier Raw tarafından kendisine faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye’den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Ancak, Üye, dilediği zaman bu elektronik postalara ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkını haizdir.

4.d. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, kendisine bait bilgilerin Atelier Raw tarafından Gizlilik Sözleşmesi hükümleri uyarınca toplanacağını, kullanılacağını ve saklanacağını kabul eder.

4.e. Atelier Raw, işbu Sözleşme, Gizlilik Sözleşmesi ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin sona ermesinde sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.f. Site üzerinde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan Üye’leri kişisel olarak tanımlanmaya yarayacak herhangi bir veri içermeyen, anonim nitelikte endüstri standartlarında dosyalardır. Üye, Site’de cookie kullanıldığını bildiğini kabul eder.

  1. Ürün Kullanım ve İade Koşulları

5.a. Site’de sunulan tüm ürünler T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni ile üretilmiş ve/veya ithal edilmiştir.

5.b. Üye, Atelier Raw ürünlerini, ilgili ürün etiketi üzerinde belirtilen kullanım ve saklama koşullarına uygun olarak kullanmalı ve muhafaza etmelidir. Söz konusu şartlara uygun kullanılmayan ve saklanmayan ürünlerden meydana gelecek fiziksel, maddi vb. zarar, hasar ve masraflardan Atelier Raw sorumlu değildir.

5.c. Atelier Raw ürünlerinin içerikleri, her bir ürünün etiketinde açıkça listelenmektedir. Üye, almış olduğu ürünün kendisi üzerindeki etkisinden (alerji, hastalık vb.) sorumludur; Atelier Raw herhangi bir uzmanlık iddia etmemekte olup, ürünün ve içeriklerinin Üye/kullanıcı üzerindeki olumsuz etkilerinden hiçbir durumda sorumlu değildir.

5.d. Üye, Site’den satın almış olduğu ürünü memnuniyetsizlik sebebiyle Atelier Raw adresine kargo yoluyla veya bizzat ulaştırarak aynı veya aynı fiyattaki başka bir ürün ile değiştirebilir. Atelier Raw, memnuniyetsizlik sebebiyle herhangi bir iade kabul etmemekte olup, Üye’ye geri ödeme yapmamaktadır.

  1.  Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye, Site üzerinden kayıt işlemini tamamlayıp Üye olarak kullanıma başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’de belirtilen şartları kabul etmiş, söz konusu hükümlerin kendisi hakkında hüküm ifade ettiğini kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme Üye’nin Site üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması ile yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

  1. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasından ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili kılınmıştır.

  1.  Tebligat Adresleri

8.a. Atelier Raw, Üye’den peşinen posta adresi talep etmemektedir. Ancak, Üye’nin Atelier Raw’a bildirdiği elektronik posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta adresi olarak kabul edilir.

8.b. Üye, mevcut elektronik posta adresindeki değişiklikleri yazılı olarak Atelier Raw’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik posta adresine yapılacak talep ve bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

8.c. Atelier Raw’un Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresine yapacağı her türlü bildirim, bildirimin Atelier Raw tarafından Üye’ye yollanmasından itibaren 1 (bir) gün içerisinde Üye’ye ulaştığı Üye tarafından kabul edilmektedir.

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.